Zorggroep Stad en Ommeland

Betrokken, betrouwbaar en in de buurt

Zorggroep Stad en Ommeland biedt begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Jeugdwet en vanuit de Wet Forensische Zorg. Zorggroep Stad en Ommeland is deskundig in het bieden van begeleiding aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek. Vaak gaat de problematiek gepaard met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen. Ook is Zorggroep Stad en Ommeland gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan zorgmijders en veelplegers. Daarnaast biedt Stad en Ommeland arbeidsre-integratietrajecten aan en sinds maart 2015 curatieve behandeling vanuit de zorgverzekeringwet.
Lees meer

UWV Menzis Reclassering Justitie