‘Gemeenten te fanatiek in bezuinigingen thuiszorg’

Er zijn gemeenten die meer bezuinigen op thuiszorg dan de bedoeling is van het Rijk. Oorzaak zou zijn dat de Wet maatschappelijke ondersteuning niet helder genoeg geformuleerd is. Eerder werd bekend dat ruim 3000 bezwaarschriften sinds begin dit jaar ingediend zijn bij 41 gemeenten over het veranderen of stopzetten van de huishoudelijke hulp. De meeste … Lees meer

Driekwart medewerkers geeft zorgverschuiving jeugdzorg onvoldoende

Driekwart van de medewerkers in de jeugdzorg geeft de overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten een onvoldoende. De medewerkers zijn ontevreden over de zorg die in de nieuwe situatie nog geboden kan worden. Volgens de medewerkers zijn kinderen die acuut hulp nodig hebben niet tijdig in beeld, worden nieuwe hulpaanvragen niet adequaat opgepakt en weten mensen … Lees meer

Zorgprofessionals ervaren veel steun van collega’s

Werknemers in de zorg ontvangen veel sociale steun van hun collega’s en zijn bijzonder tevreden met hun werk. Hier staat tegenover dat ze een hoge werkdruk ervaren. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van een onderzoek van Vacatures.nl op basis van TNO-cijfers. Dit meldt Vacatures.nl. 79,7 procent van de werknemers in de zorg geeft aan ‘tevreden’ … Lees meer

Schippers en Van Rijn willen merkbaar minder regeldruk in de zorg

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) willen merkbaar minder regeldruk in de zorg. Dat schrijven zij vandaag aan de Tweede Kamer. Zij voeren de strijd op tegen overbodige regels en bureaucratische rompslomp. Dat meldt Rijksoverheid. “Te zware administratieve lasten zijn een bedreiging voor de zorg. Registreren is onvermijdelijk, maar het kan … Lees meer

11.000 banen voor mensen met beperkingen

In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Binnen het bedrijfsleven kwamen er ruim 9000 banen bij, de rest bij de overheid. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken bekend heeft gemaakt. Jonggehandicapten en mensen die … Lees meer

Schippers werkt aan betere kwaliteit zorg

Minister Edith Schippers (VWS) heeft begin dit jaar een actieplan met 21 acties gepresenteerd om te komen tot kwalitatief betere zorg die betaalbaar blijft. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. De minister heeft de eerste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer … Lees meer

Van Rijn gaat gemeenten met tekort op jeugdzorg niet helpen

Gemeenten krijgen geen hulp van de overheid als zij een tekort hebben op hun jeugdzorgbudget. Ook al komen de kosten hoger uit dan begroot door een toename van de ‘zorgconsumptie’, dan moeten gemeenten zelf bijspringen. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, nadat de SP Kamervragen had gesteld, meldt Binnenlands Bestuur. Momenteel is nog niet … Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief