Gemeenten geven 2,4 miljard uit aan sociale voorzieningen

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent. Een belangrijk deel van de stijging van de uitgaven hangt samen met de decentralisatie van taken van het rijk en provincies naar de gemeenten per 1 januari, … Lees meer

VWS: ‘Geef cliënt inzicht in kostprijs Wmo’

Gemeenten moeten cliënten inzicht geven in de kostprijs van de Wmo. Cliënten hebben dat nodig om eenvoudig na te gaan of de eigen bijdragen Wmo niet te hoog is. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan alle wethouders en gemeenten. Gemeenten mogen van cliënten een eigen bijdrage vragen voor de … Lees meer

Dit moet u weten over het eigen risico in 2016

Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt volgend jaar verhoogd naar 385 euro. Wat valt er wel en niet onder? Het verplichte eigen risico is ingevoerd in 2008. Toen ging het nog om een bedrag van 150 euro. Verzekerden moesten de eerste 150 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betalen. Sindsdien is het bedrag … Lees meer

Gemeenten krijgen steuntje in de rug bij herbeoordeling PGB

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een behandelingsscenario opgesteld voor gemeenten. Dit scenario biedt gemeenten handvatten bij de herbeoordeling van budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit meldt Gemeente.nu. De VNG heeft het behandelingsscenario in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, de Sociale Verzekeringsbank, Per Saldo en het Zorginstituut Nederland opgesteld. Aanleiding om in … Lees meer

‘Zorgbezuinigingen gaan te snel’

Naast burgers en ambtenaren hebben ook wethouders moeite met te verwachten nieuwe bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van vakblad Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. Uit de enquête van Binnenlands Bestuur blijkt dat de grenzen zijn bereikt. Niet alleen inwoners … Lees meer

Betaalbaarheid van de zorg zorgenpost

(ANP) – Hoewel de economie lijkt aan te trekken, verwacht slechts één op de vijf Nederlanders er volgend jaar op vooruit te gaan. De betaalbaarheid van de zorg is een van de dingen waar mensen zich zorgen over maken. Dat blijkt uit onderzoek door GfK in opdracht van verzekeraar Achmea onder ruim duizend Nederlanders. Mensen … Lees meer

Tijd dringt voor veranderingen in de zorg

De overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten werkt (nog) niet. Ruim 400 duizend mensen weten nog steeds niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. Als de zorg voor deze mensen niet tijdig geregeld is, zal hun indicatie ongezien verlengd moeten worden, schrijven Patiëntenfederatie NPCF en andere cliëntenorganisaties in een gezamenlijke brief … Lees meer

Asscher komt met meer hulp aan werkzoekenden

(ANP) – Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt op Prinsjesdag met voorstellen waarmee “we mensen nog slimmer en efficiënter kunnen begeleiden naar werk”. Hij reageert daarmee op de wens van het UWV WERKbedrijf om de menselijke maat terug te brengen. De nieuwe UWV-topman Tof Thissen wil het persoonlijk contact herstellen met de 40.000 … Lees meer

‘Meer geld naar gemeenten nodig voor uitvoering Wmo’

Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen moeten meer geld krijgen van het Rijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat desnoods het macrobudget omhoog moet. Ook de bezuinigingen op de Wmo en jeugdzorg moeten worden verzacht. Dat meldt Binnenlands Bestuur. VNG spreekt van een substantieel bedrag dat extra naar de gemeenten moet gaan. … Lees meer

Van Rijn verdedigt hoge eigen bijdragen Wmo

Eigen bijdragen in de Wmo zijn in veel gevallen veel hoger geworden na de transitie van zorg. De eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening mag echter nooit hoger uitvallen dan de kostprijs van die voorziening. Dat antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op Kamervragen over gemeenten die de eigen bijdragen als ‘melkkoe’ misbruiken. Verschillende Kamerfracties willen … Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief