PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zorgverzekeringswet regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. Dit meldt Rijksoverheid. In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en … Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief