Aanmelden

De aanmelding kan door iedereen gedaan worden. Dit kan een verwijzer zijn, maar kan ook best de persoon in kwestie zelf zijn. Ook gebeurt het dat familie of mantelzorgers contact met ons opnemen. Voor de aanmelding maakt het niet uit wie het doet, als de cliënt zelf maar toestemming geeft voor de aanmelding.

Veel zorg wordt vergoed middels een indicatie. Voordat de zorg start zal er dus een indicatie moeten worden aangevraagd. Afhankelijk van, in welke situatie de zorg nodig is, moet er een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente, het CIZ, via de reclassering, het UWV of de zorgverzekeraar. Als u zelf niet weet waar u de indicatie aan moet vragen, kunt u contact opnemen met stichting MEE. U dient er rekening mee te houden dat het tot zes week (en in bijzondere gevallen zelfs langer) kan duren voordat de indicatie kan worden gesteld.

Bij de aanmelding hebben wij enkele gegevens van de cliënt nodig. Als u met ons belt, zal de receptioniste deze gegevens vragen. U kunt er ook voor kiezen zelf het aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt een ingevuld formulier sturen naar contact@zinso.nl. Het aanmeldformulier vindt u rechts in de balk.