Werkwijze

Nadat wij een aanmeldformulier ontvangen, wordt dit formulier besproken door de begeleiders. Wij proberen te bedenken welke begeleider het best bij u past (waarmee u makkelijk een “klik” kan maken). Wij doen dit omdat wij hiermee willen voorkomen dat u met veel verschillende mensen te maken krijgt. De begeleider neemt binnen een week ( en bij spoed binnen een dag) telefonisch contact met u op. Hij/Zij zal nog aanvullende vragen hebben. De begeleider plant vervolgens een kennismakingsgesprek met u.

In het kennismakingsgesprek bespreekt u met de begeleider welke zorg u nodig heeft. Alle informatie wordt verwerkt in een begeleidingsplan. Soms is er meer dan één gesprek nodig voordat u en uw begeleider tevreden zijn met het begeleidingsplan. Het is erg belangrijk dat u tevreden bent met het begeleidingsplan, omdat hierin ook de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De begeleider en u dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken. Omdat het begeleidingsplan het leidraad is van de zorgverlening, raden wij u aan dat u het begeleidingsplan ook bespreekt met iemand die u goed vertrouwt, of iemand die u vaker om advies vraagt.

Het begeleidingsplan wordt minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit evaluatiemoment wordt gebruikt om te kijken of zorg nog langer nodig is. Het kan ook zijn dat alle doelen behaald zijn en dat u daarmee weer in staat bent om zelf weer de complete regie te voeren in uw leven. Als er doelen nog niet behaald zijn, of er zijn nieuwe doelen bijgekomen, dan zal er een nieuw begeleidingsplan worden gemaakt. Als de indicatie ook afloopt op het moment dat het begeleidingsplan afloopt, zal er ook een nieuwe indicatie moeten worden aangevraagd. Een indicatiesteller zal dan ook kijken of het nog nodig is dat de zorg nog langer doorgaat.