Informatie voor het UWV en gemeentes

Zorggroep Stad en Ommeland heeft met het UWV een contract voor:

• Sociale activering
• IRO trajecten
• trajecten ziektewet

Indien u vooraf aan de aanmelding contact met ons wilt, kunt u het beste contact opnemen met Petra Frenkel (casuïstiek) of Sjoerd van der Velde (kwaliteit).

Zorggroep Stad en Ommeland voert op individueel niveau opdrachten uit voor gemeentes.

Gemeentes doen beroep op Zorggroep Stad en Ommeland vanwege de ruime ervaring in het werken met zorgmijders. Doordat wij ook al meerdere jaren cliënten van justitie begeleiden, hebben wij kundig personeel dat conflict mijdend en emotie temperend kan werken. Hierdoor zijn wij goed in staat om “moeilijke gevallen” te bereiken.

Zorggroep Stad en Ommeland is een zorgorganisatie die van oudsher begeleiding biedt. Vanuit de wens zorg meer integraal te kunnen bieden, is in 2012 het dienstverleningsaanbod verruimd met re-integratie.

Door de mix van aanwezige kennis, kunnen de begeleiders van Zorggroep Stad en Ommeland breed inzetten op het verbeteren van de omstandigheden waarin een individu verkeert. Doordat wij bij de mensen thuis komen, kunnen wij snel vaststellen of iemand alleen moeite heeft bij het vinden van een baan, of breder moeite heeft met bijvoorbeeld plannen, organiseren en/of zelfdiscipline.

Zorggroep Stad en Ommeland werkt met een erg moeilijke doelgroep. Justitiabelen, overlastplegers, cliënten met een licht verstandelijke beperking en chronisch psychiatrische aandoeningen. Door onze ervaring deinzen we nergens voor terug. De medewerkers van de reclassering (één van onze ketenpartners) geven aan dat de begeleiders van Zorggroep Stad en Ommeland snel een klik maken met cliënten door de laagdrempelige aanpak.