Onze werkwijze

Zorggroep stad en Ommeland heeft een overeenkomst met het UWV voor sociale activeringstrajecten en IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).  Tevens werkt Zorggroep Stad en Ommeland voor de reclassering en diverse gemeenten. Mensen worden aangemeld door deze organisaties en mensen melden zichzelf. Dan wordt bekeken wat voor uitkering iemand heeft en wordt er met de uitkerende instantie contact opgenomen om de mogelijkheden voor een traject richting werk te bespreken.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek worden de sterke kanten en eventuele belemmeringen geïnventariseerd. De opleidingen en werkervaringen worden in kaart gebracht. Ook wordt er gevraagd wat de klant zelf wil qua werk. Middels een werkervaringsplek kan de klant onderzoeken of dit werk bij hem past of dat er toch iets anders gezocht moet worden. Als de klant een CV heeft, wordt deze nagekeken en indien nodig aangepast.

Zorggroep Stad en Ommeland werkt vanuit de klant. Wat wil de klant en wat kan de klant. Bedrijven en organisaties worden vanuit de klant, door middel van acquisitie, benaderd. Ook wordt er in het door Zorggroep stad en Ommeland opgebouwde netwerk gezocht naar een passende werkplek.  Bij voorkeur laten wij de klant niet op bestaande vacatures solliciteren. Hierdoor komen ze in een concurrentiepositie en dat is gezien de huidige arbeidsmarkt niet aan te raden. Klanten moeten positieve ervaringen opdoen en zo min mogelijk teleurstellingen te verwerken krijgen.

Voordat iemand toe is om aan het werk te gaan, is het belangrijk om de randvoorwoorden op orde te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er of vanuit Zorggroep stad en Ommeland een begeleider opgezet of er wordt, indien er andere hulpverleningscontacten zijn, intensief contact met deze hulpverlening onderhouden.