Re-integreren

Met de re-integratiecoach wordt intensief gezocht naar geschikte werkplekken op de arbeidsmarkt. Tijdens het eerste (overigens vrijblijvende) kennismakingsgesprek inventariseert de coach waar eventuele problemen en belemmeringen liggen en probeert samen met de werkzoekende vast te stellen wat er nodig is om deze belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen of beheersbaar te maken. Op basis daarvan wordt een actieplan vastgesteld. In de volgende gesprekken stelt de coach op basis van een uitgewerkt competentieprofiel een arbeidsmarkt- en beroepsgericht advies op. Indien nodig of wenselijk worden aan de werkzoekende handvatten aangereikt om meer effectief te solliciteren. Denk aan de wijze van zoeken naar vacatures, het leren netwerken, wijze van (schriftelijk en mondeling) solliciteren, opstellen en verbeteren CV en presentatievaardigheden.

Na elke bemiddeling of plaatsing houden wij nog regelmatig contact. Wanneer er eventueel problemen optreden, zoeken wij een oplossing. Waar nodig verzorgen wij ook jobcoaching op de werkplek. In voorkomende gevallen verzorgen wij individuele outplacement en helpen wij bij het zoeken van een goed alternatief. Het opleidingsniveau doet er niet toe. Wij richten ons op zowel ongeschoolde werkzoekenden tot en met hoog opgeleiden. We beperken ons niet alleen tot de lokale en regionale arbeidsmarkt. In meerdere opzichten kunnen wij grensoverstijgend opereren.

Sommige werkzoekenden (met ‘multi-problematiek’) hebben één of meerdere vormen van zorg en/of hulpverlening nodig. Via een praktische benadering helpen wij dan eerst bij ordening van het dagelijks leven en het oplossen van problemen. We zorgen dat zaken zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De regie is strikt en de activiteiten zijn altijd resultaatgericht.
Soms is het vinden van een betaalde baan nog niet haalbaar. In dat geval bekijken wij per situatie of een vorm van stage, werkervaringsplaats, of dagbesteding eerst aan de orde is. Wij beschikken over eigen vormen van dagbesteding, maar werken ook nauw samen met andere partijen, om het best passende aanbod voor de klant te realiseren.

Onze opdrachtgevers zijn in het algemeen overheidsinstellingen, zoals uitkeringsorganisaties (UWV, gemeenten), Justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar ook bedrijven, als het bijvoorbeeld gaat over zgn. tweede spoortrajecten (vanuit ziektewet) of individuele outplacementtrajecten.
Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.