De 2e editie van het Forensisch Forum Groningen

De 2e editie van het Forensisch Forum Groningen, georganiseerd voor en door de professional! Het Forensisch Forum Groningen is die dag waarop professionals uit diverse organisaties elkaar beter leren kennen met als doel de lokale en regionale samenwerking binnen de forensische sector te bevorderen.   De dag wordt georganiseerd middels crowdfunding en in gezamenlijkheid met … Lees meer

Klanttevredenheidsonderzoek

De cliënten Zorggroep Stad en Ommeland hebben een gemiddeld rapportcijfer over onze zorgverlening gegeven van een 8,7! De resultaten van het onderzoek zijn reeds besproken met de cliëntenraad om zodoende te verduidelijken wat we mogelijk kunnen doen om te zorgen dat onze zorgverlening nog beter wordt. Samen met de cliëntenraad hebben we nog enkele ideeën … Lees meer

Zorggroep Stad en Ommeland innoveert met Virtual Reality

Zorggroep Stad en Ommeland maakt gebruik van Virtual Reality als onderdeel van haar behandeling en begeleiding. De zorggroep is deskundig in het bieden van begeleiding aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek. Vaak gaat de problematiek gepaard met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen. De huidige begeleiding en behandeling wordt verrijkt met behulp van … Lees meer

‘Complexe patiënt op straat door marktwerking’

In de geestelijke gezondheidszorg krijgen de ziekste en kwetsbaarste psychiatrisch patiënten te weinig zorg of ze komen zelfs op straat terecht. Juist de mensen die echt zorg nodig hebben, komen in de knel. Dat zegt voorzitter Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in een interview dinsdag in de Volkskrant. De marktwerking is … Lees meer

Aantal hulpvragen wegens huiselijk geweld stijgt fors

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben meer mensen hulp gezocht via stichting Korrelatie vanwege huiselijk geweld. Volgens de organisatie die hulp en advies biedt bij psychische en sociale problemen is het aantal aanvragen ten opzichte van 2015 met 41 procent gestegen. De vragen draaien vooral om mishandeling van kinderen (48 procent) en … Lees meer

Gemeenten houden fors over op zorg

Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort. Duidelijke trend De gemeente Overbetuwe houdt 2 miljoen euro over van de ruim 26,5 miljoen euro die was begroot voor de uitgaven in het sociaal domein. Teylingen houdt van … Lees meer

Einde overgangsrecht betekent hogere eigen bijdrage

Voor zorggebruikers bij wie het overgangsrecht is afgelopen, kan de rekening voor de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening een onaangename verrassing zijn. Vooral de mensen met een (boven)modaal inkomen zullen de portemonnee moeten trekken. Dat heeft vakblad Binnenlands Bestuur becijferd. Vooral de mensen bij wie het overgangsrecht per 1 januari is afgelopen en een (boven)modaal … Lees meer

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zorgverzekeringswet regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. Dit meldt Rijksoverheid. In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en … Lees meer

Nederlanders steeds meer bezig met werk en zorg

Nederlanders zijn tussen 1980 en 2011 steeds drukker geworden met betaalde en onbetaalde arbeid. Het aantal mensen met werk dat ook mantelzorg verricht, nam tussen 2004 en 2014 toe van 13 tot 19 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit Utrecht dat het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken donderdag publiceert. … Lees meer

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

Hulpverleners die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling. De meldcode kindermishandeling wordt zo minder vrijblijvend. Professionals die zelf een hulptraject starten bij vermoedens van kindermishandeling moeten bij Veilig Thuis laten registreren dat die hulp wordt gegeven. Als blijkt dat er al eerder zorgen waren … Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief