Klachten

Als zorgorganisatie vinden wij het erg belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt. Wat iemand als goede zorg ervaart, verschilt van persoon tot persoon. Belangrijk is dat u ervaart dat u goed geholpen wordt met bijvoorbeeld het oplossen van problemen. Maar naast praktische resultaten bestaat goede zorg er ook uit dat u zich juist bejegend voelt door uw begeleider. Onze medewerkers worden extra getraind om er maar voor te zorgen dat u zich juist bejegend voelt en dat onze zorg van goede kwaliteit is.

Ondanks onze inspanningen kan het zo zijn dat u ontevreden bent over onze zorg, of dat u anderszins een klacht heeft met betrekking tot onze organisatie. Om onze zorg te kunnen verbeteren vinden wij het erg belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt binnen onze organisatie. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze zorgverlening verder te verbeteren.

U kunt uw klacht kenbaar maken aan een van onze medewerkers. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail. Ook kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.

In principe maakt u de klacht eerst kenbaar bij de persoon waarover u een klacht heeft. Als u dit lastig vind om te doen, omdat u bijvoorbeeld afhankelijk bent van deze begeleider voor uw zorgverlening, dan kunt u uw klacht ook rechtstreeks naar onze klachtenfunctionaris sturen. De klachtenfunctionaris staat geheel los van Zorggroep Stad en Ommeland en kan u daardoor onafhankelijk bijstaan bij uw klacht.

U kunt een klacht voor de klachtenfunctionaris naar ons kantoor sturen. (post)adres is Capellastraat 3, 9742 LJ Groningen. Als u de klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris stuurt, zal deze enveloppe niet worden opengemaakt door een van de medewerkers van Zorggroep Stad en Ommeland, maar zal deze worden afgegeven bij de klachtenfunctionaris.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenregeling.

Klachtenregeling PDF

Klachtenformulier