Forensisch Forum Groningen

Op initiatief van VNN afdeling reclassering Groningen is, in samenwerking met 24 organisaties die zich op de één of andere manier bezig houden met de forensische cliënt, het Forensisch Forum Groningen georganiseerd.

Het doel van het Forum is om een podium te creëren waarbij de gehele forensische keten, werkzaam in stad en ommeland, elkaar kan ontmoeten en haar kennis kan delen, de samenwerkingsverbanden aan kan halen en kennis kan nemen van elkaars expertise. Een dag waar je inspiratie opdoet en deze direct om kan zetten in concrete samenwerkingsafspraken.

De initiatiefnemers, Wietse Bouwsma en Anna Smith, deden zelf inspiratie voor deze dag op tijdens het Festival al Forensische Zorg in Utrecht. Een jaarlijks terugkerend congres georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie waarbij de nieuwste inzichten en highlights op het gebied van de forensische zorg gepresenteerd worden. Een goed programma, een goede locatie. Enige vraag die naderhand overbleef was ‘Hoe zetten we landelijke ontwikkelingen om naar regionaal handelen?’ Hiermee is het idee ontstaan voor dit lokale initiatief.

De dag wordt georganiseerd middels crowdfunding en in gezamenlijkheid met onze ketenpartners. Een soort Ketensamenwerking Plus+. Doordat alle deelnemende organisaties een financiële bijdrage leveren voor de totstandkoming van deze dag wordt het ook echt een dag van de forensische keten zelf. Het is fantastisch dat deze dag volledig middels crowdfunding gefinancierd wordt!

Bijkomend voordeel van de crowdfunding: er stroomden meteen ideeën over de invulling van de dag binnen. Workshops, sprekers; er was ruim genoeg om een programma vast te stellen. Uiteindelijk is gekozen voor een plenair deel met sprekers als Anneke Menger (Lector Werken in Justitieel kader), Gert Schout (Senior onderzoeker VUMC) en Gabriël Anthonio (Bestuurder VNN en als Bijzonder hoogleraar verbonden aan de RUG) en een middagdeel met workshops. De dagvoorzitter voor dit evenement is Cunera van Selm (RTV Noord), zij praat het geheel kundig aan elkaar.

Aanmelding en deelname geschiedt op basis van uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen mailen met FFG@vnn.nl Volg het laatste nieuws op Twitter https://twitter.com/ForensischForum

Forensisch Forum Groningen 3 november 2015 09:00-17:30 De Puddingfabriek Viaductstraat 3-4 Groningen

Aanmelden nieuwsbrief