‘Meer geld naar gemeenten nodig voor uitvoering Wmo’

Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen moeten meer geld krijgen van het Rijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat desnoods het macrobudget omhoog moet. Ook de bezuinigingen op de Wmo en jeugdzorg moeten worden verzacht. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

VNG spreekt van een substantieel bedrag dat extra naar de gemeenten moet gaan. Volgens de vereniging is het niet aan de burger uit te leggen dat gemeenten moeten bezuinigingen, terwijl het Rijk praat over miljardenmeevallers en lastenverlichting.

“Die twee zaken zijn niet te rijmen, de burger ziet geen evenwicht. Het vertrouwen van burgers in hun overheid en het draagvlak voor de nieuwe wijze van werken in de Wmo worden hierdoor in de waagschaal gesteld”, schrijft de VNG aan de Kamer. Vandaag wordt er door de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gedebatteerd over onder meer de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg. De bezuinigingen mogen wel wat worden bijgesteld, vindt de VNG. “Laat met het zoet van het Rijk het bitter van de gemeenten wat minder zijn.”

Bron: http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/27136-meer-geld-naar-gemeenten-nodig-voor-uitvoering-wmo.html

Aanmelden nieuwsbrief