Pilot ambulante jeugdhulp voor 18+ gestart

Op de dag dat een jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt vaak zijn of haar jeugdhulp. Een meerderjarige jongere valt niet langer onder de Jeugdwet en de noodzakelijke hulp kan ook niet vanuit een andere voorziening geboden of betaald worden. De gemeente Barneveld wil niet dat meerderjarige jongeren die nog hulp nodig hebben, tussen wal en schip vallen en heeft daarom besloten een pilot Ambulante Jeugdhulp 18+ te starten. Dit meldt de gemeente.

Elke jongere moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen en om actief deel te nemen aan onze maatschappij, zo vindt de gemeente. Er zijn jongeren die daarbij extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Dit geldt ook voor jongvolwassenen die met 18 jaar meerderjarig zijn, maar daarmee niet automatisch zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld meerderjarige jongeren met problemen op meerdere levensgebieden, die nog bij hun ouders wonen en waarbij de ouders niet voldoende hun kind kunnen ondersteunen.

Voor deze groep meerderjarige jongeren start de pilot Ambulante jeugdhulp 18+. De pilot loopt van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016. Met deze pilot wordt ervaring opgedaan met jeugdhulp voor meerderjarige jongeren en wordt de aard en omvang van de behoefte aan deze hulp beter zichtbaar.

Bron: http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/27721-pilot-ambulante-jeugdhulp-voor-18-gestart.html

Aanmelden nieuwsbrief