Problemen rond jeugdzorg nemen toe

Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en de toegang tot passende zorg en ondersteuning is vaak ver onder de maat. Dit meldt LPGGz.

Er blijven meldingen binnenstromen van ouders die maandenlang moeten wachten op een indicatie van de gemeente om de noodzakelijke jeugdhulp voor hun kind te krijgen. Ondertussen krijgt het kind niet de zorg die het zo hard nodig heeft. En dat terwijl de toegang tot passende (jeugd)hulp in gemeenten op maat moet zijn en zorgvuldig volgens de uitgangspunten van de wet moet verlopen. Ook zijn meer meldingen binnengekomen over de schending van privacy.

Naast al eerder door de Monitor Transitie Jeugd gesignaleerde problemen ontvangen zij in het derde kwartaal veel meldingen over nieuwe problemen. Zo is iedere gemeente ervoor verantwoordelijk onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen of te organiseren. Veel ouders weten niet dat ze hier recht op hebben, dit wordt hen namelijk niet verteld door de gemeente of hulpverleners. Daarnaast blijkt dat de cliëntondersteuning die de gemeente heeft georganiseerd niet altijd onafhankelijk is. Zo zijn er voorbeelden waarin een consulent de ouder eerst ondersteunt bij het in kaart brengen van de hulpvraag en de ondersteuningsmogelijkheden, maar waar dezelfde persoon vervolgens ook het besluit moet nemen over de toewijzing en de beschikking verzorgt. Deze beide taken horen niet bij een en dezelfde persoon te liggen.

Bron: http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/27690-problemen-rond-jeugdzorg-nemen-toe.html

Aanmelden nieuwsbrief