Schippers werkt aan betere kwaliteit zorg

Minister Edith Schippers (VWS) heeft begin dit jaar een actieplan met 21 acties gepresenteerd om te komen tot kwalitatief betere zorg die betaalbaar blijft. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. De minister heeft de eerste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gezonden.

Er is een wet in voorbereiding die zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Ook is een pilot afgerond waarin de IGZ strenger heeft gelet op nieuwe zorgaanbieders. Op basis van de ervaringen uit deze pilot heeft de minister onder andere aangekondigd te komen met een meldplicht voor nieuwe toetreders. Dit wordt ook gebruikt voor de totstandkoming van een Landelijk register zorgaanbieders. Ook heeft minister Schippers eerder dit jaar aangekondigd op een andere manier naar het basispakket te kijken. Om te bepalen of een medische behandeling in het basispakket zit moet niet alleen gekeken worden naar de behandeling an sich, maar meer naar de patiënt die de behandeling nodig heeft.

Bron: Nationale Zorggids

Aanmelden nieuwsbrief