Missie en visie

Een klein probleem oplossen kan eigenlijk iedereen wel. Op het moment dat iemand het zelf niet meer kan, komt dit doordat er veel verschillende problemen zijn en de problemen ook groter zijn geworden. In het verleden gebeurde het wel eens dat er voor elk probleem een andere zorgverlener kwam om hulp te bieden. Aan elke zorgverlener moest het complete verhaal worden gedaan. Gevolg kon hiermee zijn dat er misschien een paar problemen verdwenen, maar ook dat er nog zo veel problemen overbleven, waardoor iemand nog steeds niet het gevoel had er zelfstandig weer grip op te krijgen.

Wij geloven dat er met minder verschillende zorgverleners meer bereikt kan worden. Één keer het verhaal doen, één keer een begeleidingsplan, in één keer bezig met het overzicht over alle problemen. Alles er op gericht dat uiteindelijk één persoon ook weer in staat is om zelf de regie te voeren.