SVB hoeft schade pgb-debacle niet te betalen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald niet te compenseren. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het pgb te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald. ‘Tussen zorgverlener en SVB bestaat geen arbeidsovereenkomst of vergelijkbare rechtsbetrekking’, zo oordeelt de kantonrechter.

Chaos
De SVB is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de betaling van declaraties uit pgb’s aan zorgverleners. Voorheen kregen pgb-houders het geld rechtstreeks op hun rekening gestort, maar dat systeem bleek te fraudegevoelig. Daarom wordt het budget door de SVB beheerd en rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. Deze invoering is zeer ongelukkig verlopen.Iedere kleine onvolkomenheid in de gegevensstroom die nodig was om tot uitbetaling te komen, leidde onmiddellijk tot blokkering van de uitbetaling. Zorgverleners kwamen soms maanden zonder geld te zitten.

Oordeel
De kantonrechter kwam volgens Binnenlands Bestuur in juni tot een ander oordeel: er was weliswaar geen sprake van een arbeidsbetrekking, maar wel van een met een arbeidsovereenkomst vergelijkbare rechtsbetrekking. Daarom zou de SVB volgens de kantonrechter wel aansprakelijk zijn voor de financiële schade. Het gerechtshof veegt met haar uitspraak dit oordeel echter van tafel.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2015/10/SVB-hoeft-schade-pgb-debacle-niet-te-betalen-2699139W/

Aanmelden nieuwsbrief