VWS: ‘Geef cliënt inzicht in kostprijs Wmo’

Gemeenten moeten cliënten inzicht geven in de kostprijs van de Wmo. Cliënten hebben dat nodig om eenvoudig na te gaan of de eigen bijdragen Wmo niet te hoog is. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan alle wethouders en gemeenten.

Gemeenten mogen van cliënten een eigen bijdrage vragen voor de Wmo. Onlangs bleek dat die nogal fors uitpakken, met name voor specialistische begeleiding. In één geval bleek de eigen bijdrage zelfs hoger dan de kostprijs, terwijl dat verboden is. Van Rijn roept in de Kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015 gemeenten met klem op om ervoor te zorg dat het CAK, dat de eigen bijdrage berekent, over bedragen beschikt die niet hoger zijn dan de kostprijs. Ook roept Van Rijn gemeenten op om de kostprijzen kenbaar te maken voor cliënten, zodat ze zelf eenvoudig kunnen nagaan of niet te veel eigen bijdrage wordt gevraagd.

Interview CAK over eigen bijdrage Wmo
Het CAK moet de eigen bijdrage nog vragen aan duizenden mensen voor zorg en ondersteuning die al sinds 1 januari wordt gegeven. Dat dit nu pas gaat gebeuren komt doordat het CAK niet op tijd de benodigde gegevens heeft ontvangen van gemeenten. Binnenkort verschijnt in Zorgvisie een interview met CAK-directeuren over deze problematiek.

Van Rijn geeft tussenstand uitvoering Wmo 2015
Verder geeft de brief een beeld hoever gemeenten zijn met de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Aandachtspunten zijn onder meer cliëntondersteuning, hulp voor mantelzorgers, de herindicaties van pgb’s, het terugdringen van administratieve lasten, beschermd wonen (cliënten met een ggz-c-indicatie) en de rechterlijke uitspraken over de huishoudelijke hulp.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2015/9/VWS-Geef-client-inzicht-in-kostprijs-Wmo-2691581W/

Aanmelden nieuwsbrief