Forensische begeleiding

In de periode van het reclasseringstoezicht, organiseert Justitie veel zorg voor ex-gedetineerden. Een reclasseringsambtenaar houdt contact en stimuleert/verplicht de ex-gedetineerde om weer aan het werk te gaan. Soms is er meer begeleiding nodig dan alleen de begeleiding die de reclasseerder vanuit zijn rol vervult. In dat geval kan Justitie ervoor kiezen om Zorggroep Stad en Ommeland in te schakelen om naast het toezicht van de reclasseerder ook ambulante begeleiding te bieden.

Forensische begeleiding is in principe dezelfde begeleiding als WMO/WLZ begeleiding. Enige verschil is dat forensische begeleiding wordt geboden aan ex-gedetineerden met reclasseringstoezicht en dat er in het begeleidingsplan wordt opgenomen welke afspraken er zijn tussen de begeleider en de cliënt, om recidive te voorkomen. Indien het gewenst is dat de begeleiding doorgaat, ook na het reclassering toezicht, zal er tijdig een indicatie worden aangevraagd voor WMO/WLZ begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat een reeds opgebouwde (vertrouwens)band tussen begeleider en cliënt kan blijven bestaan. Het is niet nodig om iets te veranderen als de forensische begeleiding over gaat naar de WMO/WLZ begeleiding. De begeleiding blijft in principe hetzelfde en de begeleiding zal dus ook door dezelfde begeleider geboden kunnen worden. 

Zorggroep stad en Ommeland heeft een nauwe samenwerkingsverband met Reclassering Nederland voor de drie noordelijke Provincies en de Reclassering VNN. Wenst u hulp vanuit Zorggroep stad en Ommeland, dan kunt u dit bij uw reclasseerder aangeven en zal uw reclasseerder u bij Zorggroep Stad en Ommeland aanmelden voor begeleiding.