GGZ Behandeling

Zorggroep stad en Ommeland biedt sinds maart 2015 ook curatieve behandeling vanuit de zorgverzekeringswet. Zorggroep Stad en Ommeland is mede oprichter van Noorderlicht GGZ. Noorderlicht GGZ is opgericht om sneller en effectiever te werken maar ook om kortere lijnen te kunnen bewerkstelligen.
 Hierdoor zijn wij in staat de cliënt op een zeer efficiënte manier hulp aan te bieden.

De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede GGZ-behandeling en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat de zorgbehoefte van cliënten duurzaam te verminderen.

Ons aanbod bestaat uit kortdurende generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor cliënten met langdurige psychiatrische problematiek.
We willen in samenhang met de individuele behandeling aandacht besteden aan de omgeving van de cliënt: woonbegeleiding, het netwerk erbij betrekken, activering en/of arbeidsre-integratie of dagbesteding. Vanzelfsprekend wordt met de cliënt besproken welke omgevingsaspecten moeten worden meegenomen in de behandeling. De doelen en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

banner